Hệ thống Nhà hàng Làng Việt
Làng Việt 1: Số 183 - Phong Định Cảng - TP Vinh
Làng Việt 2: Số 11 - Nguyễn Đức Cảnh - TP Vinh
Làng Việt 3: 108 Đ. Dã Tượng - Nha Trang - Khánh Hòa
Email: thanhnam.cp@gmail.com - Website: http://nghethuixunghe.com